Performers Cup in Rome July 2023

Numru ta studenti min gewwa Artemocion Dance & Leisure Studio gew maghzula sabiex jikkompetu gewwa Ruma fil Performer Cup European Championship 2023 . Din kienet l -ewwel esperjenza ta kompetizzjoni kemm f Malta kif ukoll barra min xtutna, li fiha, hadu sehem diverzi pajjizi, b’hafna partecipanti f kull kategoriji. Nina Tanti, irnexxilha tigi premjata fit tieni post, b- medalja tal -fidda fil -kategorija tas Solos, fil waqt li Janeve Borg, giet fit tielet post medalja tal Bronze. L-studenti tal -Ballet, bhala grupp gew fir raba post. Filwaqt, li, liz-zghar studenta tal Hip Hop, Faye Ciantar Depasquale, ikklassifikat fis -sitt post bis-sezzjoni tas solos ta dik l eta, b numru kbir ta partecipanti. Robyn Snyman, giet offruta scholarship. Lis- studenti kolla gew offruti scholarship, u certifikati ta qualifikazzjoni ghall- Performer World Cup 2024, kif ukoll certifikati ghal-kwalifikazzjoni diretta ghall- Performer European Cup 2025.

A number of students from Artemocion Dance & Leisure Studio, participated in the Performers Cup European Championship 2023, in Rome early this month. This was their first experience in a competition, locally and overseas. There was a big number of participants from all the countries in Europe, and with great pleasure, we would like to announce that our girls did great. Nina Tanti achieved a Silver Medal and Janeve Bord achieved a Bronze Medal in the solos category with their own choreographies. Our youngest contestant was Faye Ciantar Depasquale under the mentorship of Ms Sara Marie Cardona, her teacher achieved 6th place as a solo. Our under 16, Ballerinas achieved 4th Place under the tuition of Ms Arlette Mangion. And one of our youngest Ballet students, Robyn Snyman, achieved a scholarship and the right to participate in the next World Performers Cup 2024 & 2025.

All our students received a scholarship and the right to participate in the Performers World Cup 2024 and Performer European Cup 2025.

____________________________________________

Numru ta studenti min gewwa Artemocion Dance & Leisure Studio gew maghzula sabiex jikkompetu gewwa Ruma fil Performer Cup European Championship 2023 . Din kienet l -ewwel esperjenza ta kompetizzjoni kemm f Malta kif ukoll barra min xtutna, li fiha, hadu sehem diverzi pajjizi, b’hafna partecipanti f kull kategoriji. Nina Tanti, irnexxilha tigi premjata fit tieni post, b- medalja tal -fidda fil -kategorija tas Solos, fil waqt li Janeve Borg, giet fit tielet post medalja tal Bronze. L-studenti tal -Ballet, bhala grupp gew fir raba post. Filwaqt, li, liz-zghar studenta tal Hip Hop, Faye Ciantar Depasquale, ikklassifikat fis -sitt post bis-sezzjoni tas solos ta dik l eta, b numru kbir ta partecipanti. Robyn Snyman, giet offruta scholarship. Lis- studenti kolla gew offruti scholarship, u certifikati ta qualifikazzjoni ghall- Performer World Cup 2024, kif ukoll certifikati ghal-kwalifikazzjoni diretta ghall- Performer European Cup 2025.

May be an image of 5 people and people skating