Workshop tad-Drama bil-Malti ma Alexia Micallef

Workshop ta drama bil-Malti, mill attrici u kantanta brava Alexia Micallef.
Sitt lezzjonijiet ta tahrig, fuq il vuci,immaginazzjoni, hilliet, espressjonijiet u jghin biex tikseb kunfidenza personali ghall-zvilupp tal karattru.
Jistaw japplikaw tfal bejn is-6 snin u 10 snin.
Beda it-Tnejn 9 ta’ Jannar, (kull nhar ta Tnejn) 6.00pm-7.00pm. Kull sezzjoni taghlim u abiltajiet differenti
Ghal aktar informazzjoni jew registrazzjoni, tista iccempel fuq dawn in numri, 77049838, 77523607 u 77045835
Jew ibghatilna email fuq scorpain.turner@yahoo.com